Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Đền Modeoksa

HOME Thông tin du lịch 10 địa đia điểm ở Cheongyang Đền Modeoksa

Đền Modeoksa

Đền Modeoksa

Được thành lập vào năm 1914 để thờ kính Myon-am Choi Ik Hyon-một người yêu nước hậu kỳ Joseon. Nét chữ trên tấm bảng được Hoàng Đế Kojong ghi lại ở giữa có một câu là: "ngưỡng mộ cái đức của Myon-am" thể hiện cái "mẫu" và cái "đức". Choi Ik Hyon là học trò của thầy Lee Hyang No có kiến thức sâu rộng về triết lý và văn học và năm 1855 đã thi đỗ khoa văn. Tuy nhiên vì lo lắng cho đất nước và nhiều lần đưa ra bản kháng án phê bình chính sách của nhà chính trị Dae Won Gun và đã bị lưu đày ở đảo Huksan. Jeollabuk-do

Ngoài ra năm 1905 Điều ước Ulsa được ký kết đã chủ chương là sẽ xử phạt 5 tên địch Ulsan, ghi lại 16 tội danh của Nhật Bản và tập hợp nghĩa binh đấu tranh với quân đội Nhật Bản. Tuy nhiên quân cảnh binh đã bắt ông và ông bị lưu đày đến Daemado, ông đã không ăn thức ăn mà kẻ thù đưa cho ông, ông đã nhịn ăn hy sinh cho đất nước. Sau đó nhiều người đã sưu tầm về ông và đã lập ra từ đường ở nhiều nơi như Dae In, Po Choen, Kok Seong...Ở Modeoksa có phòng trưng bày di vật của ông và có kho sách lưu giữ rất nhiều sách