Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Vị trí địa lý

HOME Giới thiệu về Cheongyang Vị trí địa lý

Vị trí địa lý

Quận Cheongyang nằm ở trung tâm của Chungcheongnam-do, phía đông tiếp giáp Gongju-si, phía tây tiếp giáp Boryeong-si, phía nam tiếp giáp Buyeo-gun, phía bắc tiếp giáp Yesan-gun. Có nhánh của dãy Charyeong trải dài từ phía đông bắc sang tây nam rồi được chia thành vùng đông nam và tây bắc, khu vực này có Chilgap-san (561m) thuộc công viên tỉnh, Wolsan (575m), Gubong-san (433m), Usan, Bibong-san, Daebag-san...các đồi thấp, đất canh tác ít nhưng mà đất lưu vực miền núi đang được sử dụng làm ruộng canh tác, các vùng rộng lớn gồm có quần đảo của lưu vực Jicheon, vùng rộng lớn của lưu vực sông Geum, đồng bằng Ganam của lưu vực Muhanchoen.

Diện tích 479.22 ㎢, dân số 32,601 người (cuối tháng 12 năm 2013). Có 1 eub và 9 myeon, Địa chỉ ủy ban quận là Cheongyang-gun, Cheongyang-eup Munhwayesul-ro 222. Biểu tượng của quận là hoa đỗ quyên, Cây Zelkova Serrata, chim uyên ương.