Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Nơi cắm trại tự động Chilgapsan

HOME Thông tin du lịch Nơi cắm trại Nơi cắm trại tự động Chilgapsan

Nơi cắm trại tự động Chilgapsan

Nơi cắm trại tự động Chilgapsan

Nơi cắm trại tự động Chilgapsan có tính kinh tế hơn so với khu nghĩ dưỡng hay là khách sạn và là nơi có thể trải nghiệm tự nhiên một cách đa dạng, được xem là nơi du lịch tốt nhất có thể tận hưởng cùng gia đình, bạn bè một cách thoải mái, và tự hào là nơi nghĩ dưỡng dành cho gia đình với không gian có thể nghỉ ngơi, giải trí lành mạnh và với thiên nhiên bao la của Chilgapsan trên đồng cỏ xanh rờn thì nó có thể trở thành số một