Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Đền Janggoksa

HOME Thông tin du lịch 10 địa đia điểm ở Cheongyang Đền Janggoksa

Đền Janggoksa

Đền Janggoksa

Là một ngôi đền phật giáo nằm ở chân núi phía nam của núi Chilgabsan, được truyền tụng rằng được xây dựng nhờ thiền sư Bojon vào năm 12 vua Munseongwang của Silla ( năm 850), sau đó trải qua thời gian dài và đã được trùng tu nhiều lần.

Tại đây hiện đang lưu giữ nhiều di sản văn hóa hiếm có như là : Seolseongdang - di sản văn hóa hữu hình mã số 273, bức tượng đồng đức phật dược sỹ ngồi được mạ vàng - báu vật mã số 337, bức tượng đức phật ngồi trên đại tọa trên tòa tháp - báu vật mã số 174, điện chính trên và dưới - báu vật mã số 162, tranh treo đức phật di lặc - quốc bảo số 300, bức tượng đức phật ngồi trên tòa tháp trên bệ đá - quốc bảo số 58. Ngoài ra Janggoksa có đặc điểm riêng là có điện chính trên và dưới điều này không tìm thấy ở các đền chùa khác ; đức phật ở đây nỏi tiếng là dược sư của tâm linh. Ở đây đang lưu giữu nhiều tài sản văn hóa quý nên các tín đồ và du khách trong toàn quốc đang tìm đến rất nhiều.