Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

nhà hàng

HOME hướng dẫn viên du lịch nhà hàng

nhà hàng

Nhà hàng Ham Ji Park
Nhà hàng Ham Ji Park
 • Địa chỉ: 238, Jungang-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-3177
 • Món ăn đặc trưng: bossam jeongsik (Set Menu of Napa Wraps with Pork), vịt nguyên con
Biệt thự nhà vườn
Biệt thự nhà vườn
 • Địa chỉ: 1494, Chungjeol-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-3312
 • Món ăn đặc trưng: Han-jeongsik(Korean Table d'hote)
Hội quán U Seong San
Hội quán U Seong San
 • Địa chỉ: 9, Chilgapsan-ro 8-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 944-1222
 • Món ăn đặc trưng: Dwaeji galbi (Spareribs-sườn heo)
Nhà hàng Yang Myung
Nhà hàng Yang Myung
 • Địa chỉ: 1991, Chungjeol-ro, Bibong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-6881
 • Món ăn đặc trưng: Baekban (Korean Set Menu)
Hội quán Kamasot
Hội quán Kamasot
 • Địa chỉ: 19, Jungang-ro 11-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-9829
 • Món ăn đặc trưng: Jangeo-gui(Grilled Eel)
Nhà hàng Omi
Nhà hàng Omi
 • Địa chỉ: 4, Jungang-ro 9-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-2325
 • Món ăn đặc trưng: sundubu baekban (Korean Set Menu with Soft Tofu Stew)
Nhà hàng Tami
Nhà hàng Tami
 • Địa chỉ: 156, Chilgapsan-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-7500
 • Món ăn đặc trưng: Dolsot-Jeongsik(Hot Stone Pot)
Nông trại nhỏ
Nông trại nhỏ
 • Địa chỉ: 51-60, Jungmugunguk-ro, Bibong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-3760
 • Món ăn đặc trưng: Ot Dak(Steamed Sumac Chicken)
Kkajine Dungji Garden
Kkajine Dungji Garden
 • Địa chỉ: 5-47, Sasuteo-gil, Jangpyeong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-0008
 • Món ăn đặc trưng: Chamge Maeun-tang(King Crab Spicy Fish Stew)
Hwangso Jip
Hwangso Jip
 • Địa chỉ: 83, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-7728
 • Món ăn đặc trưng: Ot dak (Sumac Chicken)
Hội quán Darae Jung
Hội quán Darae Jung
 • Địa chỉ: 4-1, Jungang-ro 11-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-4787
 • Món ăn đặc trưng: Dwaeji galbi (Spareribs-sườn heo)
Nhà hàng Hae oh rum
Nhà hàng Hae oh rum
 • Địa chỉ: 59-6, Chilgapsan-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-1292
 • Món ăn đặc trưng: Dwaeji galbi (Spareribs-sườn heo), Saeng deungsim (Beef Sirloin), Galbi-tang(Short Rib Soup)
Kkajine Hungbu Garden
Kkajine Hungbu Garden
 • Địa chỉ: 115-8, Sasuteo-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-1640
 • Món ăn đặc trưng: Chamge tang (King Crab Soup)
AniGol Garden
AniGol Garden
 • Địa chỉ: 72-22, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-6766
 • Món ăn đặc trưng: Ot dak (Sumac Chicken), Eomnamu baeksuk (Boiled Chicken with Rice in Thorny Tree Broth), Dak doritang (Chicken Stew)
Nhà hàng Chilgapsan Mat Jip
Nhà hàng Chilgapsan Mat Jip
 • Địa chỉ: 119-39, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-5912
 • Món ăn đặc trưng: Sanchae-bibimbap(Wild Vegetable Bibimbap), Beoseot jjigae (Mushroom Stew)
Go Mok Jong
Go Mok Jong
 • Địa chỉ: 668-19, Chilgapsan-ro, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-3828
 • Món ăn đặc trưng: Món ăn tây
Chilgapsan Kol
Chilgapsan Kol
 • Địa chỉ: 147, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-7211
 • Món ăn đặc trưng: Han-jeongsik(Korean Table d'hote)
Nhà hàng Hanu Myungga Oullim
Nhà hàng Hanu Myungga Oullim
 • Địa chỉ: 13, Chilgapsan-ro 8-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-1592
 • Món ăn đặc trưng: Hanu gogi(beef)
Cheongyang Im Kkeokjeong
Cheongyang Im Kkeokjeong
 • Địa chỉ: 71, Goriseomdeul-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-0101
 • Món ăn đặc trưng: Hanu gogi(beef)
Nhà hàng Sangoljjagi
Nhà hàng Sangoljjagi
 • Địa chỉ: 143-54, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-2900
 • Món ăn đặc trưng: Sanchae bibimbap (Wild Vegetable Bibimbap)
Nhà hàng Chilgapsan Maru
Nhà hàng Chilgapsan Maru
 • Địa chỉ: 73, Goriseomdeul-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-8585
 • Món ăn đặc trưng: Dolsot Ssambap jeongsik (Set Menu with Rice and Leaf Wraps ), Chilgapsan Maru Ssambap(Leaf Wraps and Rice), Dwaeji galbi (Spareribs-sườn heo)
Nhà hàng Chilgapsan cheongyang Cheongjeong Hanu Taun
Nhà hàng Chilgapsan cheongyang Cheongjeong Hanu Taun
 • Địa chỉ: 775-1, Rokpyeongyongdang-ro, Bibong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-5681
 • Món ăn đặc trưng: Hanu gui(Grilled beef)