Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Nơi trải nghiệm văn hóa đồ gỗ Cheongyang

HOME Thông tin du lịch Làng trải nghiệm văn hóa Nơi trải nghiệm văn hóa đồ gỗ Cheongyang

Nơi trải nghiệm văn hóa đồ gỗ Cheongyang

Nơi trải nghiệm văn hóa đồ gỗ Cheongyang

Nơi trải nghiệm văn hóa đồ gỗ Cheongyang nằm ở Gwangdae-ri Daechi-myeon Cheongyanggun để chấn hưng văn hóa đồ gỗ thông qua việc trải nghiệm và cung cấp thông tin và kiến thức về đồ gỗ, được khởi công bắt đầu vào năm 2006 và hoàn tất vào năm 2009, đi vào hoạt động vào ngày 25 tháng 2 năm 2010. Thời gian hoạt động là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và miễn phí chi phí tham quan. Những trang thiết bị chủ yếu bao gồm phòng trải nghiệm văn hóa đồ gỗ, phòng trưng bày kế hoạch, phòng thực hành đồ gỗ, nơi buôn bán đồ gỗ, thiết bị ngoài trời...