Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Maekmundong

HOME Đặc sản Maekmundong

Maekmundong

Maekmundong

Maekmundong sử dụng rễ cây làm nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ trung quốc với bản sao lâu năm đang tự sinh sống trong rừng cây của núi và ruộng đồng ở dưới 2000 mét so với mực nước biển, huyện Cheongyang đang sản xuất Maekmundong chất lượng cao nhat toàn quốc với kỹ thuật trồng cao và điều kiện khí hậu có sự chênh lêch nhiệt độ cao