Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Đại sứ quán các nước ở Hàn Quốc

HOME Thông tin đời sống sinh hoạt Hàn quốc Đại sứ quán các nước ở Hàn Quốc

滞留•国籍取得信息

Thông báo từ đại sứ quán về các thủ tục liên quan đến quốc tịch, đăng ký lưu trú và hộ chiếu của người nhập cư và thủ tục cấp bản sao giấy tờ

Đại sứ quán các nước ở Hàn Quốc
Đại sứ quán các nước ở Hàn Quốc
Quốc gia Số điện thoại Địa chỉ
Nepal 02-3789-9770 19, Seonjam-ro 2-gil, Seongbuk-gu, Seoul
Lào 02-796-1713 20-4, Daesagwan-ro 11-gil, Yongsan-gu, Seoul
Nga 02-318-2116 43, Seosomun-ro 11-gil, Jung-gu, Seoul
Malaysia 02-2077-8600 129, Dokseodang-ro, Yongsan-gu, Seoul
Mông Cổ 02-798-3464 95, Dokseodang-ro, Yongsan-gu, Seoul
Hoa Kỳ 02-397-4114 32 Sejong-ro, Jongro-ku, Seoul
Bangladesh 02-796-4056 17, Jangmun-ro 6-gil, Yongsan-gu, Seoul
Việt Nam 02-734-7948 123, Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul
Sri Lanka 02-735-2966 39, Dongho-ro 10-gil, Jung-gu, Seoul
Ecuador 02-739-2401 47, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul
Vương Quốc Anh 02-3210-5500 24, Sejong-daero 19-gil, Jung-gu, Seoul
Uzbekistan 02-574-6554 2558, Nabusunhwan-ro, Seocho-Gu, Seoul
Indonesia 02-783-5675 380, Yeouidaebang-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Nhật Bản 02-2170-5200 22, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul
Trung Quốc 02-738-1038 27, Myeongdong 2-gil, Jung-gu, Seoul
Campuchia 02-3785-1041 12, Daesagwan-ro 20-gil, Yongsan-gu, Seoul
Thái Lan 02-795-3098 42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul
Pakistan 02-796-8252 39, Jangmun-ro 9ga-gil, Yongsan-gu, Seoul
Peru 02-757-1735 42, 12, Hoenamu-ro 42-gil, Yongsan-gu, Seoul
Philippines 02-796-7387 12, Hoenamu-ro 42-gil, Yongsan-gu, Seoul