Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Mộ xếp thành từng hàng DARACGOL

HOME Thông tin du lịch 10 địa đia điểm ở Cheongyang Mộ xếp thành từng hàng DARACGOL

Mộ xếp thành từng hàng DARACGOL

Mộ xếp thành từng hàng DARACGOL

Mộ xếp thành từng hàng Daracgol có ở Hwaseong-myeon Nongam-ri Daracgol là ngôi mộ của những tín đồ Thiên Chúa giáo đã xả thân vì đạo . Sau khi Dae Won Gun lên nắm chính quyền đã đàn áp thiên chúa giáo một cách mạnh mẽ lúc đó có rất nhiều tín đồ đã tử đạo ở nhà tù Hongju, những người thân thích đã tận dụng lúc nửa đêm để chôn cất các tín đồ đó ở nơi này một cách bí mật. Bởi vì xếp các phần mộ theo từng hàng nên được gọi là mộ xếp thành từng hàng. Không thể biết được tên và số lượng người tử đạo nhưng mà được chôn vùi theo đơn vị gia đình có 37 cái, bây giờ ở Daracgol có 10 dấu tích dấu tích của nhà dân bị tiêu tan. Xem như toàn bộ những ngôi làng theo làng tập thể tín đồ thiên chúa giáo toàn bộ đã bị rơi vào thảm họa.

Ngoài ra nơi này là nơi của Đức Cha Yu Hak cùng với Đức Cha Kim Dae Kon, kế tiếp Đức Cha Kim Dae Kon truyền lại cho Đức Cha Choi-Yang-Eob(1821-1861) là Đức Cha thứ hai. Là Đức Cha hoạt động tôn giáo đáng ghi nhớ điển hình như Đức Cha đi bộ đường xa tìm đến làng tín đồ... Đây là thánh địa mà nhiều người quan tâm đang tìm kiếm trong đó bao gồm cả tín đồ Thiên Chúa Giáo.