Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Hạt dẻ

HOME Đặc sản Hạt dẻ

Hạt dẻ

Hạt dẻ

Hạt dẻ Chilgapsan được sản xuất ở điều kiện tự nhiên của tạo hóa như bùn cát phì nhiêu màu mỡ và sự chênh lệch nhiệt độ cao nên có độ trơn mướt, có vị ngọt và chứa nhiều Vitamin C vì vậy đang được người dân thành phố đặc biệt chú ý đến. Hơn nữa đang sản xuất loai hạt dẻ chất lượng cao được trồng trên trên dưới 10 năm với điều kiện tự nhiên không hạn hán va có đất sâu