Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Thương hiệu

HOME Giới thiệu về Cheongyang Biểu tượng Thương hiệu

Thương hiệu phổ biến(common brand) Cheongyang-gun "CHILGAPMARU"

Thương hiệu phổ biến(common brand) Cheongyang-gun CHILGAPMARU

Chilgapmaru-thương hiệu phổ biến Cheongyanggun là yếu tố quan trọng nhất của hệ thống Chilgapmaru B.I(Brand Identity) với biểu tượng là tập trung hình ảnh của Cheongyanggun biểu hiện ở khía cạnh góc nhìn.

JPG Download

Ý nghĩa của Symbol Mark

Được thiết kế theo hình trái tim với màu sắc cầu vồng, Cheongyang mang tính đa dạng giống với màu sắc cầu vồng va thể hiện ý chí hướng tới mục tiêu là luôn yêu thương trân trọng người tiêu dùng. Nét chữ vừa giới thiệu về Cheongyang một cách rộng rãi vừa được sử dụng hình thức thư pháp thể hiện ý chí mạnh mẽ.

Màu sắc chuyên dụng

Màu sắc chuyên dụng của Chilgapmaru-là một trong 3 yếu tố quan trọng của hệ thống Chilgapmaru B.II(Brand Identiy) cùng với kiểu mẫu logo, và symbol mark. Nó sử dụng các thứ trung gian một cách rộng rãi bằng màu sắc hiển thị của Symbol Mark để tạo nên hình ảnh

Main Color

Blue
C100%+M40%
Orange
M40%+Y100%

Sub Color

Green
C50%+Y100%
Red
M100%+Y100%
Dark Blue
C100%+M100%+Y20%
Yellow
Y100%
Purple
C30%+M90%
Gold Silver