Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Đường đi

HOME Giới thiệu về Cheongyang Đường đi

Xe hơi
  • Seoul: Đường cao tốc Kyongbu-> Đường cao tốc Cheonan Nonsan–>Đường cao tốc Gongju seocheon-> đến Seo Gongju IC rồi đi quốc lộ 36->Cheongyang
  • Incheon: Đường cao tốc Seohaean-> Đường cao tốc Daejeon Dangjin->Đến Xinyang IC rồi đi đường số 70->Cheongyang
  • Busan: Đường cao tốc Namhaean->Đường cao tốc Daejeon-tongyeonggan->Đường Daejeon Nambu Sunhwan->Đường cao tốc Honam-> Đường cao tốc Daejeon Dangjin-> Đường cao tốc Gongju seocheon-> đến Seo Gongju IC rồi đi quốc lộ ->Cheongyang
  • Gwangju: Đường cao tốc Honam->Đường cao tốc Cheonan Nonsan->đến Seo Nonsan IC đi quốc lộ số 4->Buyeo->Cheongyang
Xe lửa
  • Seoul: Seoul->Cheonan (đi tàu hỏa cao tốc mất khoảng 20 phút, đi xe lửa khoảng 1 tiếng), Yongsan-> Yesan (Janghangseon, mất khoảng 1 tiếng 30 phút)
  • Busan: Busan-> Daejeon ( đi tàu hỏa cao tốc mất khoảng 1 tiếng 50 phút, đi xe lửa khoảng 3 tiếng)
Xe buýt cao tốc
  • Seoul: Bến xe buýt cao tốc Seoul Gangnam->Cheongyang(mất khoảng 2 tiếng)
  • Busan: Busan->Daejeon (mất khoảng 3 tiếng 30 phút, từ Daejeon đến Cheongyang cách khoảng 30 phút)