Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Quả Kukicha

HOME Đặc sản Quả Kukicha

Quả Kukicha

Quả Kukicha

Cheongyang là nơi có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho việc trồng Kukicha và là nơi có nhiều Kukicha nhat toàn quốc-sản xuất Kukicha chất lượng cao khoảng 67% sản lượng trên cả nước, mở rộng cung cấp các sản phẩm gia công Kukicha các loại ví dụ như: Trà Kukicha, nước cốt Kukicha...