Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Ớt

HOME Đặc sản Ớt

Ớt

Ớt

Cheongyang có nhiều đất mùn ở thung lũng núi non trọng tâm là núi Chilgapsan, có điều kiện thích hợp cho việc trồng ớt ví dụ như điều kiện khí hậu có sự cênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao và hệ thống cấp thoát nước tốt...vì vậy cho ra sản phẩm ớt chất lượng cao, mỗi năm trong khoảng tháng 8~9 có tổ chức lễ hội Kukicha ớt Cheongyang là lễ hội khu vực và sản xuất để người tiêu dùng có thể mua được ớt Cheongyang-sản phẩm có tiếng chất lượng cao được công nhận là sản phẩm chất lượng của huyện