Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Đài quan sát Chilgabsan

HOME Thông tin du lịch 10 địa đia điểm ở Cheongyang Đài quan sát Chilgabsan

Đài quan sát Chilgabsan

Đài quan sát Chilgabsan

Đài quan sát Chilgabsan nằm trong công viên Chilgabsan, công viên này nằm ở Chilgabsan còn được biết đến là Jinsan (鎭山) của thời Baekje, được xây dựng vì mục đích quan sát vũ trụ thiên văn.

Tên Chilgap bắt nguồn từ chữ (七) là nguyên lý hình thành của vũ trụ vạn vật, và từ (甲) là biểu tượng cao nhất của chu kỳ lục tuần - nó trở thành nguyên lý vận hành của tất cả các vật tồn tại trong vũ trụ.

Cơ sở chính bao gồm : phòng quan sát chính được cài đặt kính thiên văn khúc xạ lớn nhất nước (APO304mm), phòng hỗ trợ quan sát được trang bị đa dạng các loại kính thiên văn, phòng nghe nhìn nơi có thể xem phim lập thể 3D, phòng chiếu thiên văn 12m nơi có thể trải nghiệm phim 5D và mô hình mô phỏng thiên thể…