Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Nấm đông cô

HOME Đặc sản Nấm đông cô

Nấm đông cô

Nấm đông cô

Nấm đông cô Cheongyang đang được sản xuất ở Jaebaesa với công nghệ hiện đại hóa bằng môi trường tự nhiên, nguồn nước sách và không khí trong lành, Sản xuất nấm chất lượng cao bằng kinh nghiệm được tích lũy cùng với kỹ thuật cao, đóng gói đúng quy cách, phân loại chặt chẽ và được công nhận là sản phẩm đạt chất lượng cao nhất