Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Vườn thực vật KoHwun

HOME Thông tin du lịch 10 địa đia điểm ở Cheongyang Vườn thực vật KoHwun

Vườn thực vật KoHwun

Vườn thực vật KoHwun

Năm 1970 thành lập công ty tạo cảnh KoHwun và năm 1990 đã mua nông trại Cheongyang rộng khoảng 110000Pyong và tháng 11 năm 1997 đã được phép hình thành vườn thực vật.

Bắt đầu mua cây về trồng từ năm 1996 đến năm 2003 và ngày 5 tháng 6 năm 2003 chính thức trở thành một vườn cây thực vật. Việc thành lâp vườn thực vật Koun đang đảm nhận vai trò như một nơi học tập và thực hành dành cho các học sinh và có chức năng bảo tồn tài nguyên thực vật. Những loại quý hiếm đang được trồng ở đất nước chúng tôi như cây Miseon, cây kasiyonkot(gần giống hoa sen) và đang bảo tồn khoảng 6200 loại tài nguyên thực vật.

Loại cây đặc trưng đang được bảo tồn như: cây Tanpung(lá phông) 300loai, bibichuryu 300 loại, hoa hồng 280 loại, mukunghwa 260 loại, jakyak 400 loại và làm thành 22 đề tài về vườn thực vật. Trong vườn thực vật có con suối nhỏ chảy ngang qua và có ghế dài rất thuận tiện cho khách tham quan nghỉ ngơi. Đây là một nơi thích hợp cho việc đi tản bộ. Trong vườn thực vật cũng có nơi nuôi một số con vật như: linh dương, hươu, dê, gấu ngựa, con công, con vịt...