Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Nơi cắm trại tự động Donggang-ri Cheongyang

HOME Thông tin du lịch Nơi cắm trại Nơi cắm trại tự động Donggang-ri Cheongyang

Nơi cắm trại tự động Donggang-ri Cheongyang

Nơi cắm trại tự động Donggang-ri Cheongyang

Nơi cắm trại tự động với quy mô có thể chứa được 42 chiếc xe hơi(100m² 18Myon, 40m² 24 myon) là khu tham quan khu vực mới trong không gian sinh thái quanh bờ song Geum co quan cảnh tự nhiên do tạo hóa ban tặng được trang bị kỹ trang thiết bị tiện lợi như chỗ tắm, vòi nước công cộng, sân bóng, bàn ngồi dã ngoại, nơi dừng chân...