Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Cơ cấu tổ chức

HOME Giới thiệu về Cheongyang Cơ cấu tổ chức

 1. Chủ tịch quận
 2. Phó chủ tịch quận
 3. Phòng thanh tra kế hoạch
  • Phụ trách đánh giá kế hoạch
  • Phụ trách dự toán
  • Phụ trách tư pháp thanh tra
  • Phụ trách quảng bá chính sách
  Phòng phúc lợi nhân dân
  • Phụ trách kế hoạch phúc lợi
  • Phụ trách phúc lợi đường xá
  • Phụ trách nữ giới gia đình
  • Phụ trách phúc lợi người khuyết tật
  • Phụ trách kết nối dịch vụ
  Phòng phục vụ ý nguyện của nhân dân
  • Phụ trách dân nguyên
  • Phụ trách quản lý bất động sản
  • Phụ trách khiếu nại
  • Phụ trách thông tin không gian
  • Phụ trách vệ sinh
  Thiên tai và an toàn
  • Phụ trách quản lý an toàn
  • Phụ trách an toàn xã hội
  • Phụ trách hỗ trợ khắc phục
  • Chịu trách nhiệm về phòng thủ dân sự
  • Phòng vận hành quản chế CCTV
  Văn hóa thể thao và du lịch
  • Phụ trách văn hóa mỹ thuật
  • Phụ trách chính sách du lịch
  • Phụ trách phát triển du lịch
  • Phụ trách thể thao
 4. Bảo vệ môi trường
  • Phụ trách quản lý môi trường
  • Phụ trách bản đồ môi trường
  • Phụ trách hành chính vệ sinh
  • Phụ trách đường nước máy
  • Phụ trách hệ thống thoát nước
  Hỗ trợ nông nghiệp
  • Phụ trách chính sách nông nghiệp thân thiện môi trường
  • Phụ trách nông thôn giàu mạnh
  • Phụ trách tác phẩm đặc biệt của kỹ thuật làm vườn
  • Phụ trách gia công và lưu thông
  • Phụ trách chuyên môn hóa khu vực
  Kinh tế khu vực
  • Phụ trách kinh tế khu vực
  • Phụ trách thị trường và tuyển dụng
  • Phụ trách xúc tiến đầu tư
  • Phụ trách hành chính giao thông
  • Phòng xúc tiến cải tiến quy chế
  Đô thị và xây dựng
  • Phụ trách xây dựng đường bộ
  • Phụ trách phát triển nông thôn
  • Phụ trách đô thị
  • Phụ trách phát triển khu vực
  • Phụ trách kiến trúc và nhà ở
  Lâm nghiệp và chăn nuôi
  • Phụ trách quản lý lâm nghiệp
  • Phụ trách bảo hộ lâm nghiệp
  • Phụ trách công viên cây xanh
  • Phụ trách chăn nuôi
 5. Tài chính
  • Phụ trách các nghiệp vụ hành chính về thuế
  • Phụ trách kế toán
  • Phụ trách trưng thu
  • Phụ trách bản đồ chịu thuế
  • Chịu trách nhiệm quản lý tài sản
  Hỗ trợ hành chính
  • Phụ trách hành chính
  • Phụ trách chung các vấn đề
  • Phụ trách nguyên nhân tỷ lệ sinh thấp
  • Phụ trách làng mới hỗ trợ hợp tác
  • Phụ trách thông tin truyền thông
  Văn phòng thiết bị công cộng
  • Phụ trách quản lý
  • Phụ trách thiết bị
  Văn phòng môi trường